fbpx

Arkki pedagogija

Kreativno obrazovanje za buduće inovatore 

Mi gradimo one koji stvaraju posao, ne one koji ga traže! Arkki teži pružiti djeci nova svojstva, sredstva i medije da bi utjecali na stvaranje našeg budućeg okruženja, bez obzira što će biti njihovo zanimanje.

Arkki International pruža kreativno obrazovanje djeci od 4 do 19 godina, koristeći arhitekturu i projekte dizajna kao holističke fenomene iz stvarnog svijeta.

Arkkijevo praktično učenje temeljeno na fenomenu integrira različite STEAM predmete, humanističke i društvene znanosti, te podržava razvoj različitih vještina i kompetencija.

„Naučila sam vještine koje mogu primijeniti u svim sferama života – Arkki učenje temeljeno na projektu podučava nas kreativnim vještinama rješavanja problema.“ Joosua Kuusela, Arkki učenica, 18 godina, Finska.

 

STEAM i šire

Arkkijevo praktično učenje temeljeno na fenomenu integrira različite STEAM predmete, humanističke i društvene znanosti, te podržava razvoj različitih vještina i kompetencija. Arkki potpuni dugoročni program traje 15 godina s 1500 sati nastavnog sadržaja.

Arkki program koristi arhitekturu i dizajn kao multidisciplinarni pristup učenju temeljen na fenomenu.

Arkki pruža kreativno obrazovanje koristeći arhitekturu i projekte dizajna za integriranje različitih STEM predmeta, koristeći STEAM pristup, gdje je arhitektura „A“ umjesto umjetnosti (arts). Arhitektura je perfektna za integriranje STEM predmeta, humanističke i društvene znanosti, zbog svoje multidisciplinarne prirode. Arhitektura omogućuje multidisciplinarni projektni rad uključujući STEAM predmete, humanističke i društvene znanosti.

„U matematici ne koristimo naše vještine oblikovanja niti radimo bilo kakvu arhitektonsku stvar. Ovaj način korištenja matematičkih vještina je puno zabavniji.“ 

„(S Arkki projektima“) dobivamo raditi sami neke stvari, te završavmo učeći, čak i ako ne shvaćamo da učimo.“ 

učenici 4. razreda, škola Taivalahti, Finska

 

Arkki program i pedagoški pristup pojačavaju kreativnost i inovacijske vještine stalnim angažiranjem učenika u procesima razmišljanja o dizajnu kroz izazove temeljene na projektu.      

Doživotne vještine učenja

Arkki program njeguje aktivno učenje i učenje u čijem je centru učenik, dajući učenicima moć i vještine da preuzmu vlasništvo i odgovornost svog vlastitog učenja i da se razviju biti doživotni učenici.

Arkkijev program se fokusira na razvijanju osobina karaktera kao što su znatiželja, upornost i društvena i kulturološka svjesnost – i kompetencije kao što su vještine komunikacije i suradnje.

Ali najviše od svega Arkki program se fokusira na razvijanje vještina razmišljanja prema hijerarhijskom redu ljudskog mozga – kao što su kritičko mišljenje i kreativnost.

HOT skills (Higher Order Thinking Skills) Vještine razmišljanja prema hijerarhijskom redu

Kroz učenje temeljeno na projektu i fenomenu Arkki program razvija HOT vještine, kao što su kreativnost i inovacijske vještine – vještine koje pomažu nama ljudskim bićima u rješavanju problema kao što su „što napraviti sa svim znanjem kojeg imamo“, i „kako ga upotrijebiti da učinimo svijet boljim mjestom“.

 

Igrati se – stvoriti – uspjeti

 

Vještine 21. stoljeća: kreativnost – suradnja – komunikacija – kritičko razmišljanje – rješavanje kompleksnog problema

Djeca su po prirodi znatiželjna. Arkki program koristi učenje temeljeno na igri i podupire djecu u njihovoj prirodnoj sposobnosti da se čude i postavljaju pitanja. Djeci se pomaže istražiti svjetska čuda oko njih stvaranjem ideja, praktičnim eksperimentiranjem i suradnjom.

Arkkijev moto „Igrati se – stvoriti – uspjeti“ naglašava razigrani pristup u aktivnom učenju i ističe kreativnost, maštu i druge važne vještine 21. stoljeća potrebne u budućnosti kao i značaj pozitivnog feedbacka i motivacije unutar procesa učenja. Arkki programi čine učenje zabavnim i angažiranim dok se njeguje doživotno učenje.

„Ja mislim da je to ono što trebamo za našu djecu osim redovnog kurikula. Način za ohrabriti djecu da misle i budu kreativna, da zamišljaju i stvaraju inovacije.

 Definitivno ću svoju djecu opet dovesti u Arkki!“

Cindy Sirinya Bishop, 42, voditeljica, model, glumica i aktivistica u ženskim pravima. Neke od njenih kampanja su dobile potporu UN Women (Žene UN-a) i vlade Tajlanda.

 

Široki raspon obrazovnih usluga

Dugoročni program

Radionice

Tematski tečajevi

Kreativna učionica – za škole

Programi društvenih inovacija

Edukacijski posjeti

 

Arkki programi isprepleću „4P“: Projekte (Projects), vršnjake (Peers), strast (passion) i igru (play).

Arkki program ima za cilj razviti osobne kreativnosti i poticati individualno i grupno učenje.

Arkkijevi izuzetni pedagoški koncepti inspiriraju djecu da uče putem ispitivačkog procesa učenja praktičnog eksperimentiranja. Učenje je zabavno i korisno.

Arkkijevi edukacijski moduli temeljeni na fenomenu su stvoreni tako da svatko uči kroz uspjeh, pozitini feedback i kooperativno učenje. „Igrati se, stvarati, uspjeti!“ je bit Arkki filozofije.   

Arkki pedagoški pristup naglašava praktično građenje, kreativno rješavanje problema i 3D konstrukciju. U Arkki filozofiji svako je dijete važno, a metode učenja imaju za cilj razviti osobnu kreativnost i ohrabriti individualno učenje. Svatko otkriva svoj vlastiti pristup te može iskusiti osjećaj uspjeha!

Finski obrazovni pristup

Kreativnost se tipično definira kao sposobnost da se izađe s novim i korisnim idejama. Ovo se primjenjuje na sva životna polja.

Pismenost i razumijevanje brojeva su osnova našeg društva i za stvaranje novog smislenog znanja, ali globalno smo dosegli točku gdje trebamo rapidno promijeniti obrazovne ciljeve. Finsko učenje ima za cilj podučavanje djece vještinama, umjesto koncentriranje na memoriranje stalno rastuće količine činjenica.