fbpx

Arkki programi za učenje

Arkki centri

Arkki centri su certificirani pružatelji Arkki-jevog nagrađivanog obrazovanja s obučenim i certificiranim Arkki nastavnicima. Centri pružaju Arkki-jeve dugoročne programe obrazovanja, tematske tečajeve i radionice.

Lokacije

Dugoročni programi

Tematski tečajevi

Radionice

 

Kreativne učionica

Kreativna učionica je interdisciplinarni školski program učenja zasnovan na fenomenima izgrađenima prema Finnish National Core kurikulumu.

Kreativna učionica koristi arhitekturu i dizajn kao međupredmetne i stvarne fenomene integrirajući predmete, jačajući kreativnost i podržavajući razvoj vještina i kompetencija 21. stoljeća. Kreativna učionica pruža nastavnicima spremne interdisciplinarne sadržaje aktivnog učenja od 24 sata koji se lako mogu integrirati u bilo koji školski program, kao i mrežni pedagoški priručnik i samostalno učenje za podučavanje kao u Finskoj.

Kreativna učionica 

Online rješenja

Tijekom COVID-a lockdown-a, Arkki je želio odraditi svoj dio pokretanjem i prilagodbom za kućnu upotrebu odabira besplatnih kreativnih Arkki @ home praktičnih projekata na mreži koji podržavaju znatiželju, kreativnost i inovacije. Praktični projekti  iz arhitekture i dizajna nadahnjuju djecu da postanu inovativniji i kreativniji u rješavanju problema, a dostupni su na 8 jezika i već su utjecali na djecu iz 43 zemlje!

 

Arkki@home

Programi socijalnih inovacija

ŠTO AKO SVOJ DJECI DAMO ŠANSU DA SE NJIHOVI GLASOVI ČUJU?

Tijekom 20 godina Arkki je proveo na desetke projekata socijalnih inovacija i participativnog planiranja koji uključuju djecu. Arkki se udružio s lokalnim vlastima poput tajlandskog parlamenta, grada Helsinkija ili Odjela za planiranje i arhitekturu HCMC-a i međunarodnih organizacija, poput Save the Children ili UNICEF-a.

Ti su projekti međunarodno priznati, a 2019. godine projekt Arkki’s children Social Innovation Children Innovate osvojio je  Children Innovate  UNICEF CFCI AWARD These projects have been recognized internationally and in 2019 Arkki’s children Social Innovation project Children Innovate won UNICEF CFCI AWARD. Projekt Children Innovate bio je jedna od 6 izabranih inicijativa od 226 projekata socijalnih inovacija prijavljenih širom svijeta. više informacija na  sibenik@arkki.hr

Program socijalnih inovacija

 

Obrazovne posjete

Arkki International organizira obrazovne posjete, predavanja i radionice za zainteresirane skupine, učitelje i organizacije. Svake godine Arkki primi tisuće profesionalnih posjetitelja zainteresiranih za naš koncept, pedagogiju, radionice i aktivnosti. Za više informacija elena@arkki.net 

Rezervirajte posjet