fbpx

Arkki praktični savjeti

Obavijest o odsutnosti.

Kod Arkkija podučavanje se temelji na kontinuitetu, a djeca bi mogla nastaviti svoje projekte kroz puno tjedana. Zato je važno redovito pohađanje nastave. Ako vaše dijete ne može pohađati sat, molimo vas da o tomu obavijestite nastavnika.

Dolaženje na nastavu na vrijeme.

Nastava obično počinje uvodom u dnevnu temu i metode rada. Zato je važno doći na nastavu na vrijeme.

Pratiti upute.

Upute nastavnika se moraju pratiti tijekom sata. Ovo je važno budući da je nastavnik zadužen za sigurnost, a Arkki nije odgovoran za moguću štetu prouzrokovanu nepoštivanjem uputa.

Raditi kao grupa.

Timski rad i učenje s vršnjacima je važno kod Arkkija. Učenje kao grupa znači da svatko poštuje druge i nudi im mogućnost da rade u miru.

Počistiti za sobom.

Lijepo je početi raditi kad su sva oprema i materijali očišćeni i vraćeni tamo gdje bi trebali biti. Također štedi vrijeme kad ne trebaš tražiti materijale. Počistiti za sobom je bitan dio sata.

Oblačiti se prikladno.

U Arkki koristimo veliku raznolikost materijala i alata koji bi mogli zaprljati odjeću. Zato se preporuča da dijete obuče odjeću koja se može malo zaprljati. Arkki nije odgovoran za štetu na odjeći.